Начало

ЗАПОВЕД ПРОЦЕДУРА

Обявление за предложения уч.плод и мляко Предложение -бланка

61853781_2277721485877624_6061178339127721984_n

Драматизация на приказката „Спящата красавица“

Днес 30.05.2019г. в СУ „Васил Левски“ – гр. Малко Търново, децата от клуб „Героите разказват“ – втори клас, представиха драматизация на приказката „Спящата красавица“ пред

DSC00452

Клуб „Забавна и приложна математика“

На 13.05.2019г. учениците от Клуб по интереси „Приложна и забавна математика“ с ръководител г-жа Д.Велева бяха гости на децата от Iклас. Те им показаха как

Малкотърновското училище има над 180 годишна история. Правоприемник е на килийното училище, което е открито през 1835 година. През 1861-62 год. отваря врати Българско начално училище. Първи гимназиален клас е открит с Указ №126 на Н.В.цар Борис ІІІ през учебната 1920-1921 год. Като гимназия съществува и до днес. През периода на дългото си съществуване гимназията в гр. Малко Търново е средище на просвета за целия Странджански край. В него са образовани много достойни българи от Малкотърновска, Царевска и Бургаска околии.

СУ ”Васил Левски” и днес се ползва с добро име и е утвърдило авторитета си сред средните училища в областта. Постига много добри успехи в подготовката на възпитаниците си. В училището е формиран добър училищен екип. Педагогическия колектив се състои от 26 члена – 1 директор, 24 учители в начален, среден, горен курс  и ЦДО и 1 педагогически съветник. По образование 23 са с висше, от които 5 с ІІ клас квалификация. По основните общообразователни предмети преподават дългогодишни учители с клас квалификация и добра теоретична и методическа подготовка.

От учебната 2006/2007 год. в СУ ”В.Левски” е разкрита професионална паралелка по професията „Техник-лесовъд” – ІІІ СПК, специалност „Горско и ловно стопанство”, в която се обучават ученици от Бургаския регион.

Със Заповед № 547 от 04.09.2008 г. на МС на Р България под № 43 Малкотърновската гимназия е определена за защитено училище.

СУ „Васил Левски” е със статут на средищно училище, в което се обучават 219 ученици от 1-12 клас. От района на с. Граматиково и с. Звездец имаме 70 пътуващи ученици, за които са осигурени нови училищни автобуси и няма проблеми с извозването им до Малко Търново и обратно. Обучението в училище е на една смяна само сутрин. Сформирани са 5 групи с целодневна организация на учебния процес – 4 в начален курс и 1 в среден курс V клас. В групите за ЦДО са обхванати всички пътуващи ученици и нуждаещите се от Малко Търново.

Към училището има ученически стол в който се предоставят топли закуски и обяд на достъпни цени.

Училището разполага с медицински кабинет.

За отличните ученици и учениците от социално слаби семейства съгласно ПМС 33/15.02.2013 г. са осигурени ученически стипендии.

Учениците от нашето училище участват в различни форми на извънкласни дейности. Изградени са СИП-ове по изобразително изкуство, по екология, по някои от общообразователните предмети, мажоретен състав, участват в различни състави на художествената самодейност и спортни отбори. В тази връзка училището работи съвместно с читалището, различни НПО, Д ПП „Странджа”, Музеен комплекс и спортното дружество.

От учебната 2016/2017 година СУ „Васил Левски“ гр. Малко Търново участва в проект „Твоят час“ – фаза І, който обхваща учениците от всички класове чрез обучителни програми и занимания по интереси.

Училището участва в разработването и реализирането на Европейски проекти.

Връзките и взаимодействието на училището с родителската общественост са традиционно добри. Родителите са съпричастни към проблемите на училището и участват в съвместни мероприятия.