Начало

18425512_1296524130400683_178832804355900540_n

ИЗПРАЩАНЕ НА АБИТУРИЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2017

По традиция всяка година през м. май СУ „Васил Левски“ организира тържествено изпращане на абитуриентите си.

vasil levski6

СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

На 12 май 2017 г. се проведе състезание по български език в групата на г-жа Наташа Георгиева по проект „Твоят час“! Подготовката на отборите беше на

DSC04597

ТУРНИР „КУПАТА НА COCA-COLA: ДВИЖИ СЕ!“ 2017

Отборът по футбол при СУ „Васил Левски“ – Малко Търново с ръководител Александър Андонов взе участие в междуучилищния турнир по футбол „Купата на Coca-cola: Движи

10868062_404209496371039_1945803717147549825_n

ТУРНИР „КУПАТА НА COCA – COLA“ 2017

През периода от 3 до 6 април учениците от четвърти до седми клас участваха във вътрешно-училищния турнир „КУПАТА НА COCA – COLA“ 2017.

Picture 067

„СТРАНДЖАНСКА ПРОЛЕТ“

На 06.04. 2017 г. в големия салон на читалище „Просвета“, гр. Малко Търново, участниците в проект „Твоят час“ от група „Обреди и обреден фолклор“ с

Малкотърновското училище има над 180 годишна история. Правоприемник е на килийното училище, което е открито през 1835 година. През 1861-62 год. отваря врати Българско начално училище. Първи гимназиален клас е открит с Указ №126 на Н.В.цар Борис ІІІ през учебната 1920-1921 год. Като гимназия съществува и до днес. През периода на дългото си съществуване гимназията в гр. Малко Търново е средище на просвета за целия Странджански край. В него са образовани много достойни българи от Малкотърновска, Царевска и Бургаска околии.

СУ ”Васил Левски” и днес се ползва с добро име и е утвърдило авторитета си сред средните училища в областта. Постига много добри успехи в подготовката на възпитаниците си. В училището е формиран добър училищен екип. Педагогическия колектив се състои от 26 члена – 1 директор, 24 учители в начален, среден, горен курс  и ЦДО и 1 педагогически съветник. По образование 23 са с висше, от които 5 с ІІ клас квалификация. По основните общообразователни предмети преподават дългогодишни учители с клас квалификация и добра теоретична и методическа подготовка.

От учебната 2006/2007 год. в СУ ”В.Левски” е разкрита професионална паралелка по професията „Техник-лесовъд” – ІІІ СПК, специалност „Горско и ловно стопанство”, в която се обучават ученици от Бургаския регион.

Със Заповед № 547 от 04.09.2008 г. на МС на Р България под № 43 Малкотърновската гимназия е определена за защитено училище.

СУ „Васил Левски” е със статут на средищно училище, в което се обучават 219 ученици от 1-12 клас. От района на с. Граматиково и с. Звездец имаме 70 пътуващи ученици, за които са осигурени нови училищни автобуси и няма проблеми с извозването им до Малко Търново и обратно. Обучението в училище е на една смяна само сутрин. Сформирани са 5 групи с целодневна организация на учебния процес – 4 в начален курс и 1 в среден курс V клас. В групите за ЦДО са обхванати всички пътуващи ученици и нуждаещите се от Малко Търново.

Към училището има ученически стол в който се предоставят топли закуски и обяд на достъпни цени.

Училището разполага с медицински кабинет.

За отличните ученици и учениците от социално слаби семейства съгласно ПМС 33/15.02.2013 г. са осигурени ученически стипендии.

Учениците от нашето училище участват в различни форми на извънкласни дейности. Изградени са СИП-ове по изобразително изкуство, по екология, по някои от общообразователните предмети, мажоретен състав, участват в различни състави на художествената самодейност и спортни отбори. В тази връзка училището работи съвместно с читалището, различни НПО, Д ПП „Странджа”, Музеен комплекс и спортното дружество.

От учебната 2016/2017 година СУ „Васил Левски“ гр. Малко Търново участва в проект „Твоят час“ – фаза І, който обхваща учениците от всички класове чрез обучителни програми и занимания по интереси.

Училището участва в разработването и реализирането на Европейски проекти.

Връзките и взаимодействието на училището с родителската общественост са традиционно добри. Родителите са съпричастни към проблемите на училището и участват в съвместни мероприятия.