График за дейностите по приемане на ученици

 

 

 

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ

“ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – гр. МАЛКО ТЪРНОВО

 Ул.”Янко Маслинков”№3           Директор: 0879257455                                           

                                                                       Канцелария: 05952 35 09

                                                                 email:sou_mt@mail.bg

 

 ГРАФИК

За прием на документи за участие в класирането по държавния план-прием за учебната  година

 

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

03.07 – 07.07. вкл.

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 13.07. вкл.

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 16.07. вкл.

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20.07. вкл.

 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07. вкл.

 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 – 27.07. вкл.

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.

 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

03.08.

 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището

до 10.09. вкл.

 

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09. вкл.