ДОКУМЕНТИ

Zapoved_uchilishten_ucheben_plan

годишен план за действие към стратегията

годишен план-21-22

Заповед УТВЪРЖД форми на обучение

Мерки за повишаване качеството на образованието.msg

правилник за дейността_2021_2022

Приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 20-24

програма за превенция на отпадането на деца-20

Стратегия_2020-2024