ДОКУМЕНТИ

годишен-план-23-24

правилник за дейността_2023-2024

sedm. razpisanie 2023-2024-І srok –

график консултации-23-24-1

Pravilnik za VTR 23-24

дневен-режим-23-24

Етичен кодекс

ПЛАН-механизма

Mehanizam_za_protivodeistvie_uchilishten_tormoz

Zapoved_uchilishten_ucheben_plan

годишен план за действие към стратегията

годишен план-21-22

Заповед УТВЪРЖД форми на обучение

Мерки за повишаване качеството на образованието.msg

Приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 20-24

програма за превенция на отпадането на деца-20

Стратегия_2020-2024