НА УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ ЛЯТОТО

IMG_5831

 

Пандемията, в продължение на месеци обхванала цялата страна, наложи необичайно нови форми на класно-урочната система. Случи се това, че ако за едни учебната година бе приключила успешно, то за други тя продължава  с присъствието на групи от по 10 човека. През летните месеци тя се изявява с   оказване на обща и допълнителна подкрепа на ученици, които не са работели ефективно и  имат  обучителни затруднения. Продължавайки  работата по проекта „Подкрепа за успех” СУ „Васил Левски”- Малко Търново е осигурило препоръчаните от Министерството на образованието  шатри. Поставени в двора на училището те осигуряват нужната за целта хигиена и условия за контакти, съобразени с епидемиологичните изисквания. Заедно с това училищното ръководство е осигурило и заниманията по интереси в областта на изобразителното изкуство и спортната дейност.