ПОСЕЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ГОСПОДИН КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Picture 140

На 15.01.2019 г. Средно училище “Васил Левски” посрещна министъра на образованието господин Красимир Вълчев. Като уважаван и чакан гост беше посрещнат с питка и ароматен странджански мед от директора на училището  госпожа Донка Цинова. Като организиран и рационален човек гоподин Вълчев веднага пристъпи към деловата среща с колектива. Беше запознат накратко с историята на нашето училище и проблемите, които има то. Зададени бяха актуални за учителската гилдия въпроси, на които господин Вълчев отговори изчерпателно.

На въпроса на госпожа Христова: ,,Дали е има възможност да бъде намален  броя на децата в клас“ – министърът отговори, че има такава възможност и това може да бъде сторено по силата на точно определени текстове от закона.

Литераторите поискаха увеличение на часовете по български език и литература в среден и горен курс, но не получиха удовлетворяващ ги отговор, защото програмите са вече утвърдени и не могат да бъдат коригирани.

Във връзка с нововъведеното условие, че вторият модул за седмокласниците е задължителен при Националното външно оценяване, беше поставен въпроса за техническото изпълнение на самия изпит. Отговора беше успокоителен: ,,Ще бъдат дадени подробни указания възможно най-рано“

Госпожа Велева сподели мнението си за предстоящото въвеждане на електронни дневници в нашето училище и каза, че в нашите условия е още рано те да бъдат въведени.

В срещата взеха участие и директорите на детските градини в Малко Търново и Звездец – госпожа Стефка Тодорова и госпожа Радостина Станкова. Те поискаха, ако е възможно да бъдат давани помагала и за по-малките деца в детските градини. Министърът пое ангажимента да се  разреши този проблем.

Когато въпросите свършиха на господин Вълчев беше подарена картина с пожеланието тя да му напомня за прекрасната и мистична Странджа.