ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ

200503

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в ДГ, училището и в интернет – https://drive.google.com/file/d/1LJv0RUdoLaMCBpXcObGf_G9t69GQP0PL/view

наръчник за родители – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view