Професионална подготовка

Учебен план 8-клас

Учебен план 9-клас

Учебен план 10-клас

Учебен план 11-клас

Учебен план 12-клас