СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – МАЛКО ТЪРНОВО И ЦПЛР – БУРГАС УЧАСТВАХА В МОДУЛ „КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН

10

Учениците от IV клас на СУ „Васил Левски“ – Малко Търново  се включиха в обучение и  поредица от дейности  по модул „КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН.

Целта на програмата бе: Възпитание в уважение към труда на всички работещи хора; Подкрепа за развитие на личностни и социални умения, свързани с мечти и проекти, насочени към бъдещата реализация.

В тази връзка с четвъртокласниците бяха проведени:

  • Презентация и интерактивни игри на тема „Имената на професиите“;
  • Професиографска екскурзия в музеен комплекс „Исторически музей проф. Александър Фол“ и посещение на килимарската работилница, където имаха възможността да се запознаят с един от най-старите занаяти в Малко Търново – килимарството;

По време на заключителното занятие „Викторина на професиите“, учениците демонстриха завидни знания и умения. С помощта на кариерния консултант – Мария Георгакева и класния ръководител  – Теодора Христова украсиха „Дървото на професиите“ в класната стая и споделиха своите предпочитания за бъдеща работа.

В резултат на обучението, учениците  придобиха знания за различните видове труд и професии, за основните характеристики, отговорности и изискваните знания и умения за тяхното упражняване;

С любезното съдействие на г-жа Донка Цинова – директор на СУ „Васил Левски“ – Малко Търново  се проведе и методическо обучение на учителите, по време на което бе представен Националния портал по кариерно ориентиране на МОН и насоки за работа с него.