състав

Обществен съвет на СУ „Васил Левски“ – Малко Търново за периода 2020-2023 година

Състав:

Председател: Ивелина Иванова Илиева, родител на Ивелина Илиева от IІІ клас

Членове: 1. Минка  Юлианова Райкова – родител/секретар

  1. Мария Тодорова Патронова – представител на Община Малко Търново
  2. Милен Иванов Селиванов – представител на ЮИДП ТП ДГС – М. Търново
  3. Милена Георгиева Георгиева – родител

Резервен член на Обществения съвет е: Милка Сийкина Андреева – родител