състав

Обществен съвет на СУ „Васил Левски“ – Малко Търново в състав:

Ивелина Илиева – председател;

Пепа Йорданова – член;

Елена Кирова – резервен член;

Мария Патронова – представител на Община Малко Търново;

Инж. Калин Николов – представител на ЮИДП ДГС Малко Търново