Участие в националния проект на фондация „Биоразнообразие“ – „Биосферните резервати през очите на младежта“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На 20.12.2017г. се проведе заключителен етап с участието на четири училища, на териториите на биосферните резервати : „Сребърна“, „Червената стена“, „Централен Балкан“ и „Узунбуджак“. Ученици от СУ „Васил Левски“ представиха биосверен резерват „Узунбуджак“ с презентация под ръководството на  учителите – Елена Стоянова и Станимир Станилов.