Категория: График по приемане на ученици в VІІІ клас за учебната 2023-2024 г.

График за дейностите по приемане на ученици

      СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – гр. МАЛКО ТЪРНОВО  Ул.”Янко Маслинков”№3           Директор: 0879257455