Категория: График по приемане на ученици в VІІІ клас за учебната 2022-2023 г.

График за дейностите по приемане на ученици за учебната 2020-2021 година

      СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – гр. МАЛКО ТЪРНОВО  Ул.”Янко Маслинков”№3           Директор: 0879257455