Контакти

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

 “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – гр. МАЛКО ТЪРНОВО

Адрес: ул.”Янко Маслинков”№3, 8162 гр. Малко Търново

Директор: 0879257455

Канцелария: 05952 35 09

e-mail: info-200503@edu.mon.bg

 

Име:
Имейл:
6 + 9 = ?
Относно:
Съобщение: