Контакти

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

 “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – гр. МАЛКО ТЪРНОВО

Адрес: ул.”Янко Маслинков”№3, 8162 гр. Малко Търново

Директор: тел./факс: 05952/35-08

Канцелария: тел.: 05952/35-09

e-mail: sou_mt@mail.bg

 

Име:
Имейл:
1 + 6 = ?
Относно:
Съобщение: