Категория: Обществен съвет

състав

Обществен съвет на СУ „Васил Левски“ – Малко Търново в състав: Ивелина Илиева – председател; Пепа Йорданова – член; Елена Кирова – резервен член; Мария Патронова – представител на Община Малко Търново; Инж. Калин Николов – представител на ЮИДП ДГС