Категория: Обществен съвет

състав

Обществен съвет на СУ „Васил Левски“ – Малко Търново за периода 2016-2019 година Състав: Председател: Мария Тодорова Карауланова, родител на Таня Карауланова от IІІ клас Членове: 1. Минка  Юлианова Райкова – родител/секретар Мария Тодорова Патронова – представител на Община Малко Търново